BK VIRUS u urinu PCR

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
BK VIRUS u urinu PCR Urin PCR (Lančana reakcija polimeraze) /
Klinicki znacaj:
Izazivač nefritisa kod pacijenata posle transplantacije bubrega.
Uzorak:
eK, cK, urin, bioptat
Metoda:
PCR
Stabilnost:
25ºC 48h
Minimalna zapremina uzorka:
ceo uzorak
Obrtno vreme:
10 dana
Cena: 8.250,00 din.