BK VIRUS PCR

Klinicki znacaj:
Izazivač nefritisa kod pacijenata posle transplantacije bubrega.
Uzorak:
eK, cK, urin, bioptat
Metoda:
PCR
Stabilnost:
25ºC 48h
Minimalna zapremina uzorka:
ceo uzorak
Obrtno vreme:
10 dana
Cena: 8.250,00 din.