14 HPV HUMANI PAPILOMA VIRUS SCREENING PCR

Klinicki znacaj:
Metoda određuje prisustvo HPV genotipova visokog rizika za pojavu raka organa urogenitalnog sistema:
HPV genotipovi visokog rizika pojedinačno: 16 i 18
HPV genotipovi visokog rizika u grupi: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68.
Ovim testom se ne detektuju niskorizični genotipovai HPV-a.
Uzorak:
B,U,SPR, postoperativni bioptički materijal tkiva urogenitalnog trakta, kao i biopsija papiloma
Metoda:
RT PCR
Stabilnost:
Uzorak brisa se dostavlja u transportnom medijumu.
Urin i sperma se čuvaju u frižideru i transportuju na ledu.
Uzorci bioptičkog materijala se pripremaju tako što se svež postoperativno dobijeni materijal potopi u PBS. Svi pripremljeni uzorci se transportuju na ledu. Ukoliko se transport ne vrši isti dan po uzorkovanju, uzorci se zamrzavaju na -20°C.
Obrtno vreme:
3 – 5 radnih dana
Cena: 4.400,00 din.