PAP TEST KONVENCIJALNI

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
Broj uzorka / /
NAPOMENA KONV (Konvencijalna metoda PAP) /
KVALITET UZORKA Cervikalni bris KONV (Konvencijalna metoda PAP) /
PAP ( numerička klasifikacija ) Cervikalni bris KONV (Konvencijalna metoda PAP) /
DRUGE NENEOPLASTIČNE PROMENE Cervikalni bris KONV (Konvencijalna metoda PAP) /
MIKROORGANIZMI Cervikalni bris KONV (Konvencijalna metoda PAP) /
BETHESDA KLASIFIKACIJA Cervikalni bris KONV (Konvencijalna metoda PAP) /
Cena: 800,00 din.