JAK2 GEN detekcija mutacije V617F

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
ZAKLJUČAK / /
JAK2 GEN detekcija mutacije V617F Citratna krv MOLD (Molekularna dijagnostika) /
Klinicki znacaj:
Detekcija mutacije V617F
( mijeloproliferativne bolesti – policitemija vera, esencijalna trombocitemija, primarna mijelofibroza ); kod pacijenata sa značajno povišenim nivoom hemoglobina i brojem trombocita
Uzorak:
cK
Metoda:
PCR
Minimalna zapremina uzorka:
ceo uzorak
Obrtno vreme:
15 dana
Cena: 9.900,00 din.