STOLICA NA HELMINTE

Uzorak:
Uzorak fecesa u količini oko 5 g ( deo sa tragovima sluzi, krvi)
Stabilnost:
Transportovati u roku od 1 h – tečnu stolicu ili do 2h čvrstu . Kod odloženog zasejavanja uzorak čuvati do 24h na + 40C
Obrtno vreme:
1 dan
Cena: 530,00 din.