HE4 (jajnik,ROMA)

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
ROMA indeks Serum RN (Racunski) 0.00 - 0.00 %
HE4 Serum CMIA (Hemiluminiscentno imunoodređivanje na mikročesticama) 0.00 - 0.00 pmol/L
Klinicki znacaj:
▲ePitelni ovarijalni karcinom (dijagnoza i monitoring); u kombinaciji sa CA125 za izračunavanje ROMA indeksa
Uzorak:
S
Metoda:
CMIA
Stabilnost:
2-8˚C 3 dana
-40˚C dUži period
Minimalna zapremina uzorka:
0.2mL
Obrtno vreme:
4 sata
Cena: 2.480,00 din.