CA 15.3 (dojka)

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
CA 15.3 Serum CMIA (Hemiluminiscentno imunoodređivanje na mikročesticama) 0.00 - 31.00 U/mL
Klinicki znacaj:
▲ karcinom dojke
Povećane konc. i kod karcinoma pankreasa(80%), pluća(71%); trudnoća, laktacija, benigne bolesti dojke i ovarijuma, endometrioza, pelvična inflamatorna bolest i hepatitis
Uzorak:
S
Metoda:
CMIA
Stabilnost:
2-8˚C 5 dana
-20˚C 2 meseca
Minimalna zapremina uzorka:
0.5mL
Obrtno vreme:
4h
Cena: 1.320,00 din.