PTH intact

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
PTH intact Serum CLIA (Hemiluminiscenca) 11.00 - 67.00 pg/mL
Klinicki znacaj:
▲hiperparatireoidizam ( primarni – paratireoidni adenom; sekundarni – kao odgovor na hipokalcemiju i hiperfosfatemiju najčešće u bubrežnim bolestima; tercijerni – ako sekundarni dUgo traje razvija se autonomna paratireoidna hiperskrecija)
Uzorak:
S, eP
Metoda:
CLIA
Stabilnost:
2-8˚C 8h
-20˚C 2 meseca
Minimalna zapremina uzorka:
0.5mL
Obrtno vreme:
4h
Cena: 950,00 din.