PTH intact

Klinicki znacaj:
▲hiperparatireoidizam ( primarni – paratireoidni adenom; sekundarni – kao odgovor na hipokalcemiju i hiperfosfatemiju najčešće u bubrežnim bolestima; tercijerni – ako sekundarni dUgo traje razvija se autonomna paratireoidna hiperskrecija)
Uzorak:
S, eP
Metoda:
CLIA
Stabilnost:
2-8˚C 8h
-20˚C 2 meseca
Minimalna zapremina uzorka:
0.5mL
Obrtno vreme:
4h
Cena: 1.150,00 din.