FT3 (slobodni T3)

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
FT3 (slobodni T3) Serum CLIA (Hemiluminiscenca) 2.76 - 6.45 pmol/L
Klinicki znacaj:
▲tireotoksikoza, ekscesivna supstituciona terapija
- za evaluaciju klinički eutiroidnih pacijenata sa poremećenom distribucijom vezujućih proteina (trudnoća, disalbuminemija)
-nije osetljiv test za hipotireoidizam
Uzorak:
S
Metoda:
CLIA
Stabilnost:
2-8˚C 2 dana
-20˚C 2 meseca
Minimalna zapremina uzorka:
0.5mL
Obrtno vreme:
4h
Cena: 640,00 din.