PREGNENOLON

Klinicki znacaj:
Pomoćni test u dijagnostici kongenitalne adrenalne hiperplazije.Potvrda deficijencije 3-beta-hidroksi dehidrogenaze
Cena: 3.950,00 din.