MACROPROLACTIN

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
MACROPROLACTIN Serum ECLIA (Elektro-hemiluminiscenca) 0.00 - 0.00 % recovery
Klinicki znacaj:
Makroprolaktin je kompleks monomera prolaktina i imunoglobulina koji nije biološki aktivan, ali se detektuje imunološkim testovima. Povećana koncentracija prolaktina koja je posledica povećane koncentracije makroprolaktina ne dovodi do simptoma hiperprolaktinemije ( impotencija, galaktoreja).
Uzorak:
S, eP, hP
Metoda:
ECLIA
Stabilnost:
6-8ºC 14dana
-20ºC 6meseci
Minimalna zapremina uzorka:
0,5mL
Obrtno vreme:
1 dan
Cena: 2.190,00 din.