MACROPROLACTIN

Klinicki znacaj:
Makroprolaktin je kompleks monomera prolaktina i imunoglobulina koji nije biološki aktivan, ali se detektuje imunološkim testovima. Povećana koncentracija prolaktina koja je posledica povećane koncentracije makroprolaktina ne dovodi do simptoma hiperprolaktinemije ( impotencija, galaktoreja).
Uzorak:
S, eP, hP
Metoda:
ECLIA
Stabilnost:
6-8ºC 14dana
-20ºC 6meseci
Minimalna zapremina uzorka:
0,5mL
Obrtno vreme:
1 dan
Cena: 2.250,00 din.