HUMANI PLACENTALNI LAKTOGEN HPL

Klinicki znacaj:
▲višestruka trudnoća, placentalni trofoblastni tumor, intaktna molarna trudnoća, dijabetes, Rh inkompatibilnost
▼toksemija, hidatiformna mola, horiokarcinom, placentalna insuficijencija
Uzorak:
S
Metoda:
ELISA
Stabilnost:
2-8˚C 24h
-20˚C 2 nedelje
Minimalna zapremina uzorka:
0.5mL
Obrtno vreme:
do 8 dana sre P/R 07/18
Cena: 1.970,00 din.