DIHIDROTESTOSTERON

Klinicki znacaj:
-moguća povezanost sa androgenom alopecijom
-monitoring pacijenata koji primaju inhibitore 5-alfa redUktaze ili hemoterapiju
-evaluacija pacijenata sa mogućom deficijencijom 5-alfa redUktaze
Uzorak:
S
Metoda:
ELISA
Stabilnost:
2-8˚C 7 dana
-20˚C 3 meseca
Minimalna zapremina uzorka:
0.5ml
Obrtno vreme:
Do 8 dana čet. 8/18
Cena: 1.500,00 din.