TACROLIMUS - nivo leka u krvi

Tacrolimus (poznat i kao FK506) je makrolidni antibiotik, otkriven kao proizvod bakterije Streptomyces tsukubaensis u Japanu 1984. godine. Studije su pokazale da je takrolimus 10-100 puta aktivniji od ciklosporina u inhibiciji nekoliko imunoloških odgovora. Veruje se da je glavni mehanizam kroz koji tacrolimus ispoljava svoj imunosupresivni efekat putem inhibicije aktivacije i proliferacije T ćelija.

Tacrolimus je imunosupresivni lek koji se često koristi u transplataciji organa kako bi se sprečilo odbacivanje transplatata. Pripada grupi lekova poznatijoj kao kalcineurinski inhibitori.

Laboratorijski značaj određivanja tacrolimus je u praćenju nivoa leka u krvi pacijenta. Tacrolimus se daje transplantiranim pacijentima kako bi se inhibirao imunološki odgovor organizma i sprečilo odbacivanje transplantiranog organa. Međutim, tacrolimus ima terapeutski uski opseg koncentracija u kojem je efikasan, a van tog opsega može biti toksičan ili nedovoljno efikasan.

Redovno praćenje nivoa leka tacrolimus omogućava lekarima da prilagode dozu leka kako bi održali njegovu efikasnost i minimizirali toksične efekte.

Na osnovu rezultata testa , lekar može prilagoditi dozu leka tacrolimus kako bi postigao optimalnu terapijsku koncentraciju.

Laboratorijsko određivanje nivoa leka tacrolimus je posebno važno jer individualni pacijenti mogu varirati u svojoj sposobnosti da metabolizuju lek i apsorbuju ga iz probavnog trakta. Različite doze leka mogu biti potrebne da bi se postigao željeni terapijski efekat kod različitih pacijenata. Praćenje nivoa leka tacrolimus pomaže u postizanju individualizovane terapije i poboljšava dugoročne ishode transplantiranih pacijenata.

Testovi koji se koriste u laboratoriji su imunološki testovi za in vitro kvantitativno određivanje tacrolimusa u ljudskoj punoj krvi.

Testovi se koriste kao pomoć u lečenju bolesnika sa transplantiranim srcem, jetrom i bubregom, koji primaju terapiju tacrolimus.

Klinicki znacaj:
Monitoring imunosupresivne terapije
Uzorak:
eK
Metoda:
ECLIA
Stabilnost:
2-8˚C 14 dana
-20˚C 2 meseca
Minimalna zapremina uzorka:
Ceo uzorak
Obrtno vreme:
1 dan
Cena: 5.950,00 din.