DIGOKSIN nivo leka

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
Vreme uzimanja poslednje doze leka / /
DIGOKSIN nivo leka Serum CLIA (Hemiluminiscenca) 1.02 - 2.56 nmol/L
Klinicki znacaj:
-praćenje nivoa leka u krvi kod pacijenata koji su na terapiji digoksinom
(visoka toksičnost)
Uzorak:
S
Metoda:
CLIA
Stabilnost:
20-25˚C 8h
4-8˚C 8h
-20˚C dUži period
Minimalna zapremina uzorka:
0.5mL
Obrtno vreme:
4h
Cena: 1.800,00 din.