DIGOKSIN nivo leka

Klinicki znacaj:
-praćenje nivoa leka u krvi kod pacijenata koji su na terapiji digoksinom
(visoka toksičnost)
Uzorak:
S
Metoda:
CLIA
Stabilnost:
20-25˚C 8h
4-8˚C 8h
-20˚C dUži period
Minimalna zapremina uzorka:
0.5mL
Obrtno vreme:
4h
Cena: 1.800,00 din.