ADALIMUMAB nivo leka

Klinicki znacaj:
Za praćenje pacijenata na biološkoj terapiji (hronične inflamatorne bolesti, karcinom)
Uzorak:
S
Metoda:
ELISA
Stabilnost:
-20ºC 6 meseci
Minimalna zapremina uzorka:
1 mL
Obrtno vreme:
8 dana
Cena: 6.050,00 din.