INTERLEUKIN 6 ( IL6 )

Klinicki znacaj:
-rani indikator inflamatornog odgovora na bolesti ili povrede
-IL6 moze da predvidi infekciju i pocetak nove groznice i ukaze na veliki rizik od postoperativne sepse pre pojave drugih znakova i simptoma; kod pacijenata sa bolnickom pneumonijom predvidja da li ce se razviti septicni sok; moze predvideti pocetak neonatalne sepse 1-2 dana pre klinickih manifestacija sepse
▲IL6- sepsa, autoimune bolesti, limfomi, AIDS,alkoholno ostecenje jetre, kod pacijenata sa infekcijom ili transplatatom, kod dijabetesa, ateroskleroze, metastatskih tumora,...
Uzorak:
S
Metoda:
CLIA
Stabilnost:
25˚C 30 min.
-20˚C 1 godina
Minimalna zapremina uzorka:
0.5
Obrtno vreme:
1 dan
Cena: 3.580,00 din.