IMUNOGLOBULIN A (IgA)

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
IMUNOGLOBULIN A (IgA) Serum IT (Imuno turbidimetrija) 0.00 - 0.00 g/L
Klinicki znacaj:
▲monoklonalne gamapatije (multipli mijelom, primarna sistemska amiloidoza ), bolesti jetre, autoimune bolesti, akutne i hronične infekcije
▼primarne ili sekundarne imunodeficijencije
Uzorak:
S, eP, hP
Metoda:
IT
Stabilnost:
20-25˚C 8 meseci
2-8˚C 8 meseci
-20˚C 8 meseci
Minimalna zapremina uzorka:
0.2mL
Obrtno vreme:
3h
Cena: 720,00 din.