IMUNOGLOBULIN D (IgD)

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
IMUNOGLOBULIN D (IgD) Serum / 0.00 - 100.00 U/mL
Klinicki znacaj:
▲multipli mijelom sa monoklonskim imunoglobulinom D, amiloidoza
Uzorak:
S
Metoda:
ELISA
Stabilnost:
25ºC 8h
4-8ºC 2 dana
-20ºC 1mesec
Minimalna zapremina uzorka:
0,5mL
Obrtno vreme:
15 dana
Cena: 880,00 din.