AMILOID BETA PROT- ALCHAJMER

Klinicki znacaj:
Ekstracelularni depoziti amiloida beta -amiloidni ili senilni plakovi su glavna patohistoloska promena kod Alchajmerove bolesti u kojoj dolazi do ostecenja sinapsi i gubitka neurona.Amiloid se nakuplja i u zidovima krvnih sudova remeteci mozdanu cirkulaciju.Usled navedenih promena nastaje poremecaj neurotransmisije (narocito acetilholina i glutamata) i smetnje pamcenja i dr. neuroloskih funkcija.
Uzorak:
L
Metoda:
ELISA
Stabilnost:
2-8˚C 1 mesec
-20˚Cduzi period
Minimalna zapremina uzorka:
0.5 mL
Obrtno vreme:
Do 15 dana
Cena: 6.880,00 din.