OKSALATI u 24h urinu

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
OKSALATI u 24h urinu 24h urin SPFT (Spektrofotometrijski) 0.00 - 0.00 mg/24h
VOLUMEN 24h URINA (dU) 24h urin / 0.00 - 0.00 mL
Klinicki znacaj:
▲faktor rizika za stvaranje bubrežnog kamena
-monitoring terapije
-dijagnoza primarne ili sekundarne hiperoksalurije
Uzorak:
dU (6M HCL x 2)
Metoda:
SPFT
Stabilnost:
2-8˚C
14 dana
-20˚C
14 dana
Minimalna zapremina uzorka:
10mL
Obrtno vreme:
do 8 dana
Cena: 1.650,00 din.