CITRATI U 24h urinu

Klinicki znacaj:
Glavni inhibitor formiranja bubrežnog kamena. Niski nivoi u urinu su povezani sa povećanim rizikom za stvaranje i rast bubrežnog kamena. Neki metabolički poremećaji
( metabolička acidoza, hipokalijemija, hipomagnezijemija ) su udruženi sa smanjenom ekskrecijom citrata pa se njihovom korekcijom može normalizovati nivo citrata.
Uzorak:
dU (6M HCL x 2)
Metoda:
SPFT
Stabilnost:
2-8˚C 14 dana
Minimalna zapremina uzorka:
5 mL
Obrtno vreme:
8 dana
Cena: 1.980,00 din.