CITRATI U 24h urinu

Klinicki znacaj:
Glavni inhibitor formiranja bubrežnog kamena. Niski nivoi u urinu su povezani sa povećanim rizikom za stvaranje i rast bubrežnog kamena. Neki metabolički poremećaji
( metabolička acidoza, hipokalijemija, hipomagnezijemija ) su udruženi sa smanjenom ekskrecijom citrata pa se njihovom korekcijom može normalizovati nivo citrata.
Uzorak:
dU
Stabilnost:
Ne zakišeljavati
Minimalna zapremina uzorka:
50 mL
Obrtno vreme:
Do 15 dana
Cena: 1.800,00 din.