CISTIN U 24h urinu

Hemijski parametar Uzorak Metod Referentne vrednosti
CISTIN u 24h urinu 24h urin SPFT (Spektrofotometrijski) 0.00 - 250.00 mg/24h
VOLUMEN 24h URINA (dU) 24h urin / 0.00 - 0.00 mL
Klinicki znacaj:
Cistinurija je metabolički poremećaj koji rezultira slabom apsorpcijom i reapsorpcijom cistina u crevima i bubrezima što vodi akumulaciji slabo rastvorljivog cistina u urinu i stvaranju bubrežnog kamena
Uzorak:
dU
Stabilnost:
Ne zakišeljavati, ne stavljati u frižider, transport na sobnoj temperaturi
Minimalna zapremina uzorka:
50 mL
Obrtno vreme:
15 dana
Cena: 2.500,00 din.